Malebné vycházky okolo Volar

Trasa 1 – Alejí na vyhlídku

Od kostela se vydáme ulicí asi 200 metrů vzhůru. Vpravo, před atelierem a galerií Víta Vavřince Pavlíka, se nachází skulptura Czeslawa Podlesnyho ¨Čekání na ..¨, jejíž název si zkuste doplnit sami.

Za stodolou odbočíme vpravo do Aleje, právě jsme vstoupili na trasu legendární Zlaté stezky (viz text na informační desce). Čeká nás procházka alejí dlouhou bezmála dva kilometry!

Zakrátko dojdeme ke hřbitovu obětí pochodu smrti z května 1945 s náhrobky 95 židovských žen. Jejich spánek střeží kříž v podobě ženského torza – nejhezčí noodobá plastika jižní Šumavy. Jejím autorem je akademický sochař Vojtěch Pařík. Památku obětí připomíná i expozice v městském muzeu.

Za židovským hřbitovem se nachází volarský hřbitov s kaplí sv. Floriána. Pod ním, tedy vpravo u cesty, stojí dřevěný bílý metronom autorky Ulriky W. Merk. Komupak asi udává tempo…? Vrchol návrší nad hřbitovem pak zdobí křížek a nabízí malebný pohled na město.

Alej ale pokračuje kolem kapličky dále. V mírném spoupání se kochejte chůzí pod klenbou korun věkovitých dubů a jasanů. Všechny jsou evidovány. Tu a tam se kolem cesty nacházejí lavičky, dřevěné dětské prolézačky, ba i krmítka pro veverky. Po půl kilometru, u další kapličky, se zleva připojuje další alej. Vede od bývalého pivovaru a je rovněž jednou z tras Zlaté stezky. Podle Pavla Kozáka z Českých Budějovic (viz jeho kniha Tajemná místa Pošumaví) je kaplička u rozcestí silným pozitivním energetickým bodem.

Kolem zahrádek jdeme alejí dále vzhůru východním směrem. Vpravo se otevírá panoráma Sněžné (tak se říká zalesněnému hřbetu s náhorní plošinou, kde se v nadmořské výšce bezmála tisíce metrů dřive nacházely obce Horní a Dolní Sněžná.

Ale to už přicházíme ke kapli na úpatí Kamenáče. Pochází z roku 1759 a zbytky socha a vnitřní výzdoby jsou k vidění v muzeu. V kameni ležícím tři kroky za kaplí jsou vytesány iniciály J.O.

V nejbližším okolí vidíme kamenné kapličky jednotlivých zastavení křížové cesty. Je jich tu všech 14, avšak některé jsou skryty v husté vegetaci. Lépe je tedy pokračovat i dále alejí podél kraje lesa. Hluboké úvozové cesty po levé straně jsou zachovalými zbytky Zlaté stezky.

Asi po sto metrech dosáhneme vrcholku stoupání – a jsme u cíle. Vpravo v louce je stůl s lavicemi.Usednětě tu a odpočiňte si. Místo Vám nabízí velkolepý výhled na lučinatou volarskou kotlinu a masív hraničních hor v pozadí. Majestátně se tu nad Volary tyčí jednolitá hradba Třístoličníku, Trojmezné i Plechého (1378 m).

Zpět se vracíme stejnou cestou, z kopce dolů. Na rozcestí u kapličky pod zahrádkami lze odbočit do aleje vpravo. Rovněž jde o jednu z tras Zlaté stezky. Podél pastvin se stády dobytka se blížíme k městu. Alej se vina kolem božích muk a dále úvozem k další kapličce u bývalého měšťanského pivovaru. To jsme již v městě – a ke kostelu je to 300 m vlevo. Ale protože by bylo škoda nejít přes Staré Město, nabízí se raději cesta vpravo a hned na rozcestí pod pivovarem odbočka vlevo.

Délka trasy: 4 km
Převýšení: 110 m
Doba chůze: cca 70 min
Značení: místní značení ¨červené psaníčko¨ začíná u hotelu Chata a končí na Kalvárii

zpět na aktuality