Historie

Historie města Volary sahá do 16. století, kdy se zde usadili dobytkáři ze Štýrska a Tyrol, kteří zde zavedli intenzivní metody chovu dobytka po alpském vzoru. Jejich zvyky, odívání a architektura se od  ostatních obyvatel Šumavy výrazně lišila.  Tito hospodáři si ve Volarech a blízkém okolí stavěli roubené usedlosti, pro něž bylo charakteristické soustředění celého hospodářství – obytných místností, chlévů, stodoly i dvorku – do jediného celku pod společnou střechu. Volary měli tedy po staletí jedinečnou architekturu v Čechách, typickou svými roubenými nebo poloroubenými  domy. Představme si je  jako  širokou  rozsáhlou stavbu  poschoďového rázu , s celokamenným či částečně kamenným přízemím, mající  podkrovní světnici,  v průčelí  nejméně  tři okenní  osy,  pavlač, často s vyřezávaným zábradlím, sloužící ke skládání sena, a roubené patro v předsazeném vyřezávaném štítě, kryté nízkou a velmi širokou sedlovou střechou. S tím  však souvisela  i četnost  požárů,  při kterých  např. v roce 1863  shořelo 59 domů, škola i kostel. Do současnosti se těchto unikátních staveb  dochovalo jen několik a Volary  jsou jedinou lokalitou, kde můžeme podobné stavební klenoty vidět.  V jednom z těchto domů alpského typu se nachází právě nás penzion.

Před přesně 70 lety, 8. května 1946 došlo podle Benešových dekretů k odsunu potomků původního obyvatelstva. S nimi odešly i unikátní zvyky a kultura starého  Volarska. Mezi odsunutymi byla i paní Pauline Haselsteiner, rozená Sauheitl, které dům čp 41, ve kterém se nyní nachází Penzion Sněžná, patřil. Po odsunu žila paní Haselsteiner v německém Lampersdorfu. V tomto domě před odsunem žili i manželé Helmut a Hermine Nagelmüller, kteří odešli do Stuttgartu.

Do prázdného pohraničí přišli noví obyvatelé, kteří bohužel k těmto starým budovám neměli vztah. Spousta z domů alpského typu, tohoto více než 400 let starého kulturního dědictví, byla zničena.

Dům čp 41 vystřídal několik majitelů než ho v roce 2003 v polorozpadlém stavu na podnět pana Miloslava Zámečníka koupil pan Rudolf Bayer, a společně tuto jedinečnou kulturní památku zachránili. Z jeho iniciativy zde vznikl v roce 2006 překrásný penzion, kde si hosté dodnes mohou vychutnat jedinečnou atmosféru starých Volar a tajuplné, mýty opředené ztracené Šumavy.